Temperi, s. r. o.

Hattalova 12a
831 03 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34603/B IČ0: 35917393, IČ DPH: SK2021950051

Contact: